La Fundació Les Voltes i l'Associació socioeducativa El Gebre uneixen esforços i objectius

Unitat

Amb la voluntat de treballar per l'educació des d'una visió transformadora, per uns valors democràtics i en pro d'una societat més justa, amb uns valors republicans que defensin una educació per a tothom, fem un pas endavant.

L'aliança entre la Fundació Les Voltes, entitat que fa més d'un lustre que es dedica a treballar pel país, per la llengua i la cultura catalanes, i l'Associació socioeducativa El Gebre, que porta gairebé una dècada centrada en la formació de les primeres etapes de l'educació i de docents i famílies, ha de permetre reforçar ambdós projectes per entomar els reptes de futur, reforçar les estructures i crear les sinergies necessàries per poder impulsar un projecte educatiu que promogui els valors de la catalanitat.

Avui comencem un camí plegats, amb ganes d'avançar cap a un país més just, amb una ciutadania sense complexos, que pugui expressar-se lliurement, amb pau i harmonia amb el seu entorn natural i social, formant part d'una societat integradora, equitativa, que treballi per la igualtat d'oportunitats sense excloure ningú.

Amb aquesta aliança pretenem posar-nos a disposició del país i esdevenir un punt de trobada per a tota aquella gent que ho desitgi.

Benvinguts a Les Voltes Educa.


Amb el suport de:


© 2008-2024 Les Voltes Educa
Mercaders, 5 · 17004 Girona
T. 872 599 891
Web creat per 08921 Solucions Creatives