Coeducació, gènere i sexualitat

Vivim en un món on la cultura dictamina la diferenciació de gèneres i és des de la infància on es comencen a construir els estereotips i rols. D'aquí que sigui tan important revisar tot allò que creiem.

L'educació afectivosexual és imprescindible per poder educar des de la llibertat i els drets humans. Així doncs, en aquest curs generarem un primer apropament a conceptes que permetin entendre la sexualitat des d'una perspectiva de gènere i feminista. Al mateix temps, adquirirem diferents eines que ens permetran utilitzar la coeducació a l'aula com a forma de prevenció per l'erradicació de les violències masclistes.

Metodologia

 • Per poder generar aprenentatges significatius i reflexius, treballarem des d'allò vivencial.
 • Crearem un espai lliure de prejudicis on poder expressar-nos des de l'escolta activa i el respecte mutu.
 • S'alternaran continguts de caràcter més teòric amb exercicis pràctics.

Contingut

 • Desigualtats, rols de gènere i estereotips.
 • Conceptes claus de la diversitat afectivosexual i la identitat de gènere.
 • Tipus d'assetjament escolar per motius d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • Coeducació i abordatge afectivosexual integral com a protecció dels drets humans.
 • Posada en comú dels continguts proporcionats i les activitats realitzades.
 • Recursos, bibliografia, pel·lícules.

A qui va dirigit?

A qui treballi amb infants o joves. No és necessari disposar de coneixements previs sobre el tema.

Docent

Aida Encabo Huerga, educadora social. Postgraduada en teràpia gestalt infantil i amb el màster Dones, gènere i ciutadania per la Universitat de Barcelona. Especialista en educació afectivosexual integral, és formadora d'educadors en temes relacionats amb l'educació amb perspectiva de gènere i la coeducació.

 • DATA: El 15 i el 29 d'abril de 2023, presencials i el 22 d’abril de 2023, de manera telemàtica.
 • DURADA: 10 hores (9 de docència + 1 hora de treball autònom).
 • HORARI: De 10.00 a 13.00 h.
 • LLOC: Llibreria Les Voltes Educa.
 • PREU: 45 €.
 • Certificació oficial: Pendent de reconeixement.

Amb el suport de:


© 2008-2024 Les Voltes Educa
Mercaders, 5 · 17004 Girona
T. 872 599 891
Web creat per 08921 Solucions Creatives