Les Altes Capacitats a l'Aula

Atendre tot l’alumnat de l’aula és un repte constant per als professionals de l'educació i detectar aquella part dels nostres infants i joves que tenen altes capacitats sovint és una tasca que queda per fer, atrapats entre aquell alumnat que no aconsegueix arribar als mínims del curs.

Aquest curs ha de servir per aprendre a detectar totes les possibles altes capacitats, conèixer el concepte d’intel·ligències múltiples i especialment trobar estratègies per a atendre aquest alumnat.

Objectius

 1. Proporcionar els coneixements bàsics per identificar l’alumnat d’altes capacitats de la nostra escola.
 2. Reflexionar sobre l’espai d’aula com a lloc d’inclusió: aplicació, materials, ambients...
 3. Dissenyar processos educatius tenint en compte totes les intel·ligències múltiples.
 4. Conèixer els protocols necessaris per identificar i atendre l’alumnat amb altes capacitats.

Metodologia

 • Explicacions per part del professorat.
 • Converses i debats.
 • Lectures diverses.
 • Disseny d’activitats.
 • Treball personal i tasca final del curs.

Contingut

 1. L’escola inclusiva.
 2. Gestió d’aula i metodologies actives.
 3. La creativitat i les intel·ligències múltiples.
 4. Detecció: models de sobredotació i talents.
 5. Protocols de valoració.
 6. Estratègies d’intervenció.
 7. Adaptacions curriculars i plans individualitzats.

Docents

Núria Felip i Jacas, Mestra, pedagoga i doctora en pedagogia amb gairebé 30 anys d’experiència docent a totes les etapes educatives, des de llar d’infants fins a adults. Postgrau en Diversitat Educativa i Altes Capacitats. Cap d’estudis de secundària de l’ escola Cor de Maria de la Bisbal. Professora associada dels estudis de mestre d’educació infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdG. Formadora de cursos per a oposicions des de 2018.

Robert Huertas i Huertas, Mestre de primària amb menció d’educació visual i plàstica. Graduat en Humanitats (pendent TFG). Postgrau en Diversitat Educativa i Altes Capacitats. Formador de cursos per a oposicions des de 2018. Formador en centre de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Les inscripcions estan tancades.

Si vols que t'avisem quan tornem a fer aquest curs, apunta't a la nostra llista d'espera i t'avisarem.


Amb el suport de:


© 2008-2024 Les Voltes Educa
Mercaders, 5 · 17004 Girona
T. 872 599 891
Web creat per 08921 Solucions Creatives