Coaching docent

Com millorar la relació amb els alumnes i amb el claustre

Mòdul 1

Aquest CURS introdudeix  l’eina transformadora que et permetrà conèixe’t a tu i al teu entorn “CLAUSTRE”, de manera precisa i clara.

Aprendràs una eina d’autoconeixement que et permetrà:

 • conèixer els 4 perfils DISC.
 • detectar el teu perfil i els dels teus Companys/es de claustre.
 • definir i enfocar amb més claredat els teus objectius labroals i personals.
 • entendre com reacciones i per què, com actues i per què.
 • poder millorar la comunicació amb tu mateix i el teu entorn al teu centre.
 • t’aporta un alt grau de tolerància amb tu mateix, i amb la resta, des de la perspectiva DISC.
 • saber què necessites, què t’ajuda, quines són les teves fortaleses i mancances.
 • conèixer i descobrir com funciones i pot funcionar el teu entorn amb el DISC. 

A partir de comprendre i situar les persones en els estils del DISC, podràs obtenir una millora en la comunicació i els resultats.

Aprendràs com funciona l’entorn per ajustar-te al model comunicatiu més òptim. Aconseguiràs entendre i comunicar-te amb molta més tolerància.

Mòdul 2

Si creus que necessites ajuda per a poder entendre, comunicar-te i relacionar-te millor amb els teus alumnes com a mestre/professor/a; amb els nens i nenes/adolescents com a pedagog/psicopedagog/a o psicòleg/a, et presentem el DISC. 

Si necessites entendre com i per què reaccionen el teus alumnes a l’aula que aprenen diferent. Si necessites poder ajudar al nen/nena que tens com a pedagog/psicòleg/psicopedagog i optimitzar el procés i resultats del treball que fas amb ell/a. 

Si us trobeu en aquestes situacions, us convidem a realitzar la formació DISC, on aprendreu a:

 • conèixer els 4 perfils DISC.
 • detectar el perfil dels teus alumnes.
 • a conèixer com acuta i reacciona cada perfil.
 • a saber què necessita i quin tipus de comunicació encaixa amb ell/a.
 • conèixer el TEST DISC que s’aplica.
 • obtindràs les orientacions pedagògiques pràctiques que t’ajudaran a poder millorar la comunicació amb ells i aconseguir els objectius.
 • aprendràs com funciona el teu alumnat per ajustar-te al model comunicatiu més òptim.

Finalment, ens comprometem a aportar la redacció d’un informe final de l’activitat perquè així consti la realització i bona execució d’aquesta on hi constarà:

 1. Les persones inscrites al taller.
 2. Les valoracions dels propis participants.
 3. Un informe de valoració de la persona formadora de l’experiència del taller ( com s’ha realitzat, incidències, i conclusió de la opinió rebuda global dels i les assistents).

Metodologia

Metodologia activa i participativa centrada en la pràctica d’exercicis i dinàmiques que permeten l’aplicació i vivència experiencial dels aprenentatges, la presa de consciència, la reflexió i la interiorització de l’acció professional. Hi haurà  l’intercanvi i la interacció entre els assistents.

Docent

Neus Masferrer: Mestra d'educació infantil i primària, titulada en coaching personal per l'acompanyament familiar i educatiu.

Les inscripcions estan tancades.

Si vols que t'avisem quan tornem a fer aquest curs, apunta't a la nostra llista d'espera i t'avisarem.


Amb el suport de:


© 2008-2024 Les Voltes Educa
Mercaders, 5 · 17004 Girona
T. 872 599 891
Web creat per 08921 Solucions Creatives