Com programem a les aules?

Curs amb sessions diferenciades per a mestres d’infantil i per a mestres de primària

La programació ha de ser una eina útil pel dia a dia a l’aula, fàcil d’utilitzar, intuïtiva i sobretot, pràctica. Aquest curs proporcionarà les eines per poder tenir una bona programació i alhora no ser una sobrecàrrega pel docent.

Metodologia

 • Explicacions per part del professorat
 • Converses i debats
 • Lectures diverses
 • Disseny d’una unitat didàctica
 • Treball personal i tasca final del curs

Opcions

 • Infantil
 • Primària

Contingut

 1. Nivells de concreció: programació anual i unitats didàctiques
 2. Elements curriculars de les programacions i les U.D.
 3. Metodologies actives
 4. Mesures d’atenció a la diversitat
 5. Avaluació: instruments i procediments

Docents

Núria Felip i Jacas, mestra, pedagoga i doctora en pedagogia amb gairebé 30 anys d’experiència docent a totes les etapes educatives: des de llar d’infants fins a adults. Postgrau en Diversitat Educativa i Altes Capacitats. Cap d’estudis de secundària de l’institut – escola Cor de Maria de la Bisbal. Professora associada dels estudis de mestre d’educació infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdG. Formadora de cursos per a oposicions des de 2018.

Robert Huertas i Huertas, mestre de primària amb menció d’educació visual i plàstica. Graduat en Humanitats (pendent TFG). Postgrau en Diversitat Educativa i Altes Capacitats. Formador de cursos per a oposicions des de 2018. Formador en centre de la Xarxa de Competències Bàsiques.

 • DATES: 1, 8, 15 i 22 de febrer
 • HORARI: De 18 a 20 h. 1 i 15 de març, treball autònom
 • FORMAT: Virtual en directe
 • PREU: 120 €
 • CERTIFICACIÓ OFICIAL: En tràmit