Llegim teatre

Aprenem a fer una lectura dramatitzada.

DESCRIPCIÓ

Una lectura dramatitzada és aquella en la qual el lector ha de representar els personatges per mitjà de la veu. És un bon mitjà per treballar la dicció i l'entonació i també l’expressió corporal que habitualment acompanya a la veu.

Fer una lectura dramatitzada és un exercici de treball en equip; ajuda a sentir-se identificat amb els personatges i, per tant, a entrar més intensament en la història que s’està llegint; és un mitjà per treballar sentiments i actituds.

Aquest taller és una introducció a les tècniques interpretatives, que inclourien camps com la dicció, el ritme, el volum i el gest, adaptades a les edats dels participants. A partir de jocs escènics, l’activitat servirà per engrescar les nenes i els nens a participar intensament en la lectura dramatitzada.

VALORS

A través de l’activitat es treballarà, sobretot, el treball en equip. A més, la pròpia obra que s’esculli per treballar, tindrà els valors propis dels que l’hagi dotat l’autor del text.

OBJECTIU

Fomentar l’aprenentatge de les tècniques bàsiques per tal de fer una lectura dramatitzada. Fomentar la lectura, especialment de la lectura en català per reforçar el treball curricular. Cercar la convivència i relació entre les persones que hi participen amb l’objectiu de crear vincles d’amistat i de treball.

 

  • DURADA: 2 hores
  • PREU: 280 € / grup

Si estàs interessat en aquesta o d'altres propostes didàctiques, omple el següent formulari i et donarem tota la informació que necessitis.


Amb el suport de:


© 2008-2023 Les Voltes Educa
Mercaders, 5 · 17004 Girona
T. 872 599 891
Web creat per 08921 Solucions Creatives