Millorar l’expressió oral de l’alumnat

Tècniques i recursos per aplicar a l’aula

L’organització del sistema educatiu català actual no permet donar prou importància a la formació de l’expressió oral de l’alumnat malgrat que sigui una de les competències que han d’adquirir els alumnes.

Les hores disponibles i la falta de recursos fan que sigui complicat poder dedicar una assignatura dins de l’horari lectiu a l’expressió oral. Al ser una habilitat transversal en totes les assignatures, el millor és que tot el professorat s’impliqui en la millora de la capacitat de comunicar-se oralment de l’alumnat.

Gràcies al fet de treballar adequadament exercicis que afavoreixen l’expressió oral a través del joc i de les activitats a l’aula, els alumnes aniran adquirint i millorant la competència de forma natural. S’aconseguirà a través de recursos adaptat a cada una de les edats, partint de primària i acabant a batxillerat.

La proposta d’aquesta formació és per mecanitzar l’aprenentatge de l’expressió oral aprofitant els recursos existents i transmetent les tècniques i exercicis necessaris a cada edat. S’aprofitaran els exercicis, concursos, festivals o exhibicions que ja s’estiguin realitzant a l’escola per integrar-los dins d’un pla global de millora de l’expressió oral.

Objectius

 • Adquirir recursos per treballar l’expressió oral que es puguin aplicar a l’aula.
 • Interioritzar tècniques de veu per poder-les compartir amb l’alumnat
 • Millorar les competències orals del nostre alumnat
 • Assumir l’expressió oral com una competència realment transversal.

Organització

En primer lloc ens centrarem en el professorat. Com a motor del canvi en els alumnes han de ser els responsables de transmetre els coneixements i de fer arribar als alumnes les habilitats necessàries per a la comunicació oral.

Plantegem una formació dividida en tres blocs, repartits espaialment al llarg del curs (amb un mínim d’un mes entre bloc i bloc).

Bloc inicial d’un curs global sobre la comunicació oral on es treballarà:

 • El cos (equilibri, postura neutra, el diafragma, els peus)
 • La respiració (diafragmàtica, costal, lumbar, clavicular i pectoral)
 • La veu (intensitat, to, timbre, projecció, impostació)
 • La comunicació no verbal (mirada, cara, mans)
 • Emoció (volum, empatia, assertivitat, succintivitat)

Bloc de seguiment i implementació on es treballarà:

 • Es treballà la implementació dels exercicis, les formes d’avaluació i els casos concrets en què es troben a les aules.
 • Es marcaran objectius per l’alumnat

Bloc de tancament on es treballarà:

 • Tècniques específiques (Wilfard, Daulte)
 • Exercicis concrets (descompressió diafragmàtica, volum emocional)
 • Millora d’aplicacions i situacions a l’aula

Avaluació final

 • Fer una reunió – avaluació a final de curs per tal de compartir l’evolució del programa.
 • Fer un seguiment al llarg del curs de la implementació de les tècniques a l’aula
 • Seguiment personalitzat per part dels docents
 • Qüestionari final de satisfacció
 • Proposar canvis i modificacions d’activitats de cara al següent curs.

Docent

Sergi Font: Pals, 1981. Professor de comunicació i educació de la veu. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat Abat Oliba. És docent a la facultat d’educació de la UIC especialitzat en veu infantil. Ha realitzat cursos per a docents i tota classe de professionals per tal de recuperar la veu i aprendre a utilitzar el cos i la veu a l’aula. Llicenciat en Publicitat i RRPP per la UAB i màster en Direcció d’empreses de Comunicació per l’UPF.

 • DATA: Dijous 4, 11, 18 i 25 de novembre i dijous 2 de desembre
 • HORARI: de 18 a 20 h
 • DURADA: 10 hores
 • LLOC: Carrer dels Merceders, 14 · Girona
 • PREU: 70 €

 Curs reconegut pel Departament d'Educació