Com dir les coses perquè ens facin cas

Tècniques i recursos per comunicar a l'aula

Un curs pensat per a docents que necessiten comunicar-se en públic i que puguin guanyar en eficàcia comunicativa tot millorant la capacitat de comunicació oral. Es pretén poder aprofitar al màxim les pròpies habilitats comunicatives per tal que el missatge arribi a l’alumnat. Dins de l’aula cal estar pendent de molts inputs i per això és important tenir interioritzades les tècniques comunicatives, per tal que s’utilitzin correctament.

El més important del què es comunica dins d’una aula és aconseguir que el missatge arribi al seu destinatari. Per tal que això passi i que provoqui una reacció real existeixen molts recursos personals i de context que poden portar-nos a l’èxit. Al llarg del curs es donaran tècniques i recursos per aconseguir que les classes siguin succintes i adaptades a les edats corresponent.

Es treballarà a partir de la descoberta de les capacitats del propi cos per tal d’obtenir-ne un major rendiment. Es pretén projectar la veu de forma natural per aconseguir transmetre amb assertivitat.

La comunicació emocional és bàsica per tal de poder fer arribar un missatge al públic. Cal ser conscient del què transmet el cos en el moment de parlar.

Prendre consciència de la pròpia comunicació és un factor que pot reduir l’estrès laboral, les tensions musculars, o les patologies vocals.

Objectius

 • Descobrir la pròpia veu.
 • Adquirir tècniques i recursos per a parlar en públic.
 • Dominar la comunicació no verbal.
 • Implicar i adaptar l’emoció en la comunicació.

Metodologia

El curs es treballa de forma individualitzada amb tots els alumnes. Es procura que les sessions siguin especialment pràctiques i que cada persona interioritzi els continguts tractats.

Al ser un temari que requereix una constància es donen consells i idees per seguir practicant les tècniques apreses en altres horaris.

Continguts

 1. Presentació i introducció
 2. El cos: el què transmet realment.
 3. La comunicació no verbal: descobrir el què està pensant el públic.
 4. La respiració: controlar el ritme de l’auditori.
 5. Relaxació: els silencis que comuniquen.
 6. La veu: la modulació, la dicció, l'articulació.
 7. El missatge: estructurar i adaptar el contingut.
 8. El discurs: arribar a convèncer.
 9. L’emoció: l’empatia amb l’audiència.
 10. Exercicis pràctics

Docents

Sergi Font: comunicador, publicista i expert en comunicació no verbal. Professor de comunicació i expressió corporal a la Universitat de Girona. Imparteix cursos i conferències vinculades amb la comunicació des de fa més de 10 anys. Ha treballat amb empreses, institucions, mitjans de comunicació i centres formatius.

 • DATA: 16, 23 i 30 de novembre i 14 i 21 de desembre.
 • HORARI: de 18h a 20h
 • DURADA: 10 hores presencials
 • LLOC: CaixaFòrum de Girona
 • PREU: 70 €.

 

Curs reconegut pel Departament d'Educació.